Brug og vedligeholdelse

af dine Gastrolux® produkter

Sådan er du sikret gryder og pander af høj kvalitet mange år frem.

BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING FOR GASTROLUX® PANDER OG GRYDER

Læs omhyggeligt hele denne brugsvejledning og følg altid nedenstående anvisninger. Evt. tvivlsspørgsmål rettes til vores kundeservice, som er klar til at hjælpe.

FØR FØRSTE IBRUGTAGEN

Fjern beskyttelsesclips på kanten, pose og beskyttelsesfolie på bunden fra deres Gastrolux® produkt. Rengør emnet med varmt vand og opvaskemiddel. Tør godt af, og fedt den indvendige side med lidt madolie og tør efter.

KØKKENREDSKABER

For at bevare Gastrolux® produktets udseende og unikke egenskaber, anbefaler vi ikke at anvende skarpe eller spidse genstande. Vi anbefaler, at du bruger varmebestandige og hygiejniske køkkenredskaber i silikone.

HÅNDTAG

De fastmonterede designerhåndtag, - greb og - lågknopper er varmebestandige op til 260oC. Benyttes vores produkter i ovnen, bruges grydelapper el. lign. som beskyttelse mod varme -håndtag, -greb, og -lågknopper. Det aftagelige håndtag må ikke bruges i ovnen.

STØBTE GREB

De støbte greb (stegefade/-søer) eller modhold/ører (pander med et håndtag) på dit Gastolux® produkt er varmeledende. Brug derfor grydelapper el. lign. ved berøring.

EFTER BRUG

Dit Gastrolux® produkt skal rengøres omhyggeligt med varmt vand, opvaskemiddel og en skuresvamp i plast hver gang efter brug. Rengøring i opvaskemaskine anbefales ikke.

VARMEKILDE

Ved opvarmning på gas, glaskeramisk kogeplader eller trad. masseplader anbefales brug af Gastrolux® produkter med massiv ren aluminiumsbund, der sikrer en optimal varmefordeling. Til induktion, vælges Gastrolux®s induktionsbunde med indstøbt plade af ferromagnetisk rustfrit stål, der også kan bruges på andre varmekilder.

Efterlad aldrig en tom pande eller gryde på en tændt varmekilde uden opsyn!

OPTIMAL ENERGIUDNYTTELSE

Brug den korrekte kogeplade: Diameteren på bunden af kogegrejet skal så vidt muligt svare til kogepladen (læs producentens anvisninger). Undgå især at benytte kogeplader med større overflade end bunden på panden eller gryden.

Bunden på Gastrolux® produkter forbliver plan selv ved hårdhændet behandling. Andet kogegrej med konveks eller konkav bund bør ikke benyttes på elektriske kogeplader, da energiforbruget herved kan forøges med op til 50 %.

Nogle retter kan med fordel tilberedes under låg, hvorved energiforbruget reduceres betydeligt.

Ved kogning og sautering begrænses vandmængden mest muligt.

Gastrolux® produkternes tykke 8 mm termobund holder perfekt på varmen. Med undtagelse af induktionsprodukterne gælder: opvarm kortvarigt ved stærk varme og reducer’ derefter varmen til middel eller lavt niveau. Mange retter kan færdigtilberedes ved lav varme - evt. blot eftervarmen.

KOGEPLADER

Hold kogepladerne rene og fri for rester af små partikler (f.eks. salt, peber, sukker etc.), som ved kontakt med bunden af kogegrejet kan forårsage ridser på såvel bund som kogezone. Undlad at skubbe kogegrejet hen over kogepladen. Løft det i stedet, hvis det skal flyttes.

INDUKTION

Pga. den meget hurtige opvarmningstid, bør kogegrejet ikke forvarmes (risiko for overophedning). Placer’ bunden af kogegrejet på centrum af den tilhørende induktionszone (læs producentens anvisninger):

Induktionszone Ø 15 cm – sv. til Gastrolux® indstøbte induktionsbund Ø 14,5 cm

Induktionszone Ø 18 cm – sv. til Gastrolux® indstøbte induktionsbund Ø 17,5 cm

Induktionszone Ø 22 cm – sv. til Gastrolux® indstøbte induktionsbund Ø 21,5 cm

Under visse omstændigheder kan der være nogen støj fra den aktive induktionszone ifm. brugen af kogegrejet. Støjen kommer fra det elektromagnetiske felt, der opstår mellem bund og induktionszone og er uden betydning for virkningsgraden.

DE RIGTIGE OLIER OG FEDSTOFFER

Brug altid olie og fedt, som passer til tilberedningsmetoden. Læs og følg anvisningerne om oliernes og fedtstoffernes varmebestandighed (røgpunkt). Uagtsomhed kan medføre brændte fedtstoffer og olier, der er sundhedsskadelige, og som kan påvirke kogegrejets slip-let egenskaber negativt. 

FRITURESTEGNING

Ved friturestegning gælder der særlige forholdsregler: Fyld ikke mere olie i gryden eller panden end svarende til 1/3 af det totale rumfang. Kogepladen og bunden på gryden eller panden skal have samme diameter. Ved opvarmning holdes gryden eller panden under konstant opsyn, så oliens røgpunkt ikke overskrides.

VIGTIGT: Overophedet olie kan selvantænde. Sørg for at have ildslukker, bandtæppe el. lign. inden for rækkevidde i tilfælde af brand. Forsøg aldrig at slukke brændende olie med vand. Vær forsigtig med de ingredienser, der skal frituresteges. Våde eller ikke klargjorte ingredienser kan forårsage farlige stænk af varm olie.

GARANTI

Vores førsteklasses produkter er omhyggeligt produceret og løbende kontrolleret i alle produktionsled. Skulle der alligevel - til trods for at ovennævnte brugs- og vedligeholdelsesanvisninger er fulgt - være fejl og mangler på vores produkter, så erstatter vi det inden for en toårig periode uden udgifter for dig som køber. Garantien vil forsat være gældende i den resterende del af den toårige garantiperiode. For planhed i bunden (efter DIN-norm) ydes endvidere 10 års garanti. Stærkt forbrændte og ikke rengjorte pander og gryder såvel som glasbrud er grundlæggende udelukket fra garantien.

Ved reklamation skal faktura fremsendes.

Uanset om panden eller gryden er omfattet af garantien, tilbyder vi at modtage alle brugte Gastrolux® produkter, og at genbruge dem på en mijømæssig forsvarlig måde.

Har du spørgsmål omkring vedligeholdelse, står vores kundeservice klar til at hjælpe.